Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/1bed63d8819cd2e41427a752c4a352d0.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/864fd3555986891c96ccddceff9d04e5.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/744f208a5d33dcc2e185b336b690e712.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/4b5dfd68cc26c82b8d246dba7bddf35e.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/fdaca9dc9496ca6b0f9d61e7b30c9420.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/4bfaf4830cdef995baca3611b1d83689.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/ace5fbe722ba1ec665066b5a828f586a.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/14ed9765911ccdce7c0a8efdfe6c040d.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/45db25402f0368e368bda84a945e9c93.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/a7e0fe3b52c0490385e9bd4eb614e6a9.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/b103bdfc3d3a8a904e0e308de7e915de.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/bd56e6d9b4301a1adaa56dc77625f1c9.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/09186da8a2b51900d88ce6bdf521881a.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/711d0213503d50279b787c19e54f19bb.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/c5372b04497ab3404bb25d4de4bf7262.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/21fd0f27886bc4dc9eeb2e679543714b.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/54134a39535cc9706f583295beee9b2e.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/40db03fada68c05bbcaf892148d98455.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/bc316152d7f2a5824c0cc7a9b98c6cf4.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/335ed95b9a712240cbd1dfab332cf526.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42
Stacja Zasilania SZ65

Stacja Zasilania SZ65 o mocy 65 kW, zwana dalej stacją zasilania, składa się z dwóch zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy nie mniejszej niż 60 kVA, urządzenia awaryjnego zasilania UPS o mocy 12 kVA, energetycznych kabli polowych stanowiących polową sieć zasilającą aparatownie teleinformatyczne oraz lokalne sieci komputerowe (LAN) stanowiące infrastrukturę teleinformatyczną polowych węzłów łączności stanowisk dowodzenia różnych szczebli. Mobilna Aparatownia Zasilania może być stosowana w systemach polowych jak i stacjonarnych jako zasadnicze lub rezerwowe źródło zasilania. Aparatownia przystosowana jest do współpracy z siecią stacjonarną 3x400/230V AC/50 Hz, jak i siecią polową. Przy współpracy z siecią stacjonarną lub polową stanowi awaryjne lub rezerwowe źródło napięcia zasilającego odbiorniki elektryczne, w tym przede wszystkim aparatownie teleinformatyczne oraz lokalne sieci LAN (ang. Local Area Network). Zespoły spalinowo - elektryczne, tablice przyłączeniowe, osprzęt do budowy infrastruktury sieci zasilania oraz układy sterujące i zabezpieczenia umieszczone są w zabudowie kompaktowej typu kontenerowego i posadowione na samochodzie ciężarowo terenowym typu Star 1466, Star 944, MAN. W uzasadnionych przypadkach zabudowa może być zdejmowana z pojazdu lub montowana w budowlach stałych.

Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć


PRZEZNACZENIE
Stacja Zasilania SZ65 jest przewoźną polową stacją zasilania o napięciu 3x400/230 V AC i częstotliwości 50 Hz. Przeznaczona jest do zasilania napięciem zmiennym zarówno odbiorników trójfazowych jak i jednofazowych, ze szczególnym uwzględnieniem aparatowni teleinformatycznych oraz sieci LAN polowego systemu łączności. W uzasadnionych przypadkach może być wykorzystana jako rezerwowe źródło napięcia zmiennego dla różnych urządzeń pracujących w systemie stacjonarnym.

WARUNKI EKSPLOATACJI
Stacja Zasilania SZ65  zgodnie z NO-06-A101 i NO-06-A103 klasyfikuje się jako urządzenia grupy N.7-U-II-A/B to jest:
• N.7 - stacje zasilania są urządzeniami naziemnymi przeznaczonymi do instalowania na obiektach stacjonarnych i ruchomych, na podwoziach kołowych, w kontenerze, bez uzbrojenia artyleryjskiego i moździerzy;
• U - stacje zasilania są urządzeniami przeznaczonymi do eksploatacji na obszarach o klimacie umiarkowanym;
• II - urządzenie, które oprócz stanu zdolności może znajdować się w dowolnej liczbie stanów pośrednich o obniŜonej zdatności;
• A/B - stacje zasilania są urządzeniami kategorii wielokrotnego/ ciągłego działania;

• aparatownia ze względów transportowych oraz występujących narażeń mechanicznych podczas transportu zaliczona jest grupy S zgodnie z normą NO-06-A104:2005 (załącznik A). Oznacza to przewóz samochodami ciężarowymi na odległość do 1000 km drogami o nawierzchni utwardzonej i drogami gruntowymi; przystosowana jest również do transportu mieszanego, tzn. transport drogą powietrzną, koleją oraz drogami wodnymi.

Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć


WARUNKI PRACY
Stacja Zasilania SZ65  przystosowana jest do pracy ciągłej jak i awaryjnej oraz jako rezerwowe źródło napięcia jednofazowego i trójfazowego na postoju w następujących warunkach środowiskowych i klimatycznych:
• praca w warunkach zapylenia do 2g/m3 i przy kacie nachylenia do 10°,
• praca w warunkach oddziaływania narażeń klimatycznych w zakresie 35°C ÷ +50°C,
• praca w warunkach granicznych narażeń klimatycznych w zakresie temperatury otoczenia -40°C ÷ +65°C,
• stacja przystosowana jest do pracy w warunkach zwiększonej wilgotności względnej do 98% i temperaturze +25°C,
• jest odporna na działanie deszczu oraz rozbryzgów strumienia wody z dowolnego kierunku,
• znamionowa moc dostarczana jest do wysokości 1000m npm, przy czym dopuszczalne jest obniżenie mocy o 1 % na każde 100m powyżej 1000m npm, lecz nie wiecej niż do wysokości 2000m

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE

Podstawowe dane taktyczno - techniczne, dotyczące urządzeń wchodzących w skład stacji zasilania są to:
Spalinowy zespół prądotwórczy, wyposażony w dwa agregaty 65 kW, pracujące naprzemiennie o napięciu znamionowym 400/230 V, mocy znamionowej 52 kW przy cos φ=0,8 częstotliwości znamionowej 50 Hz przedstawione są w tabeli nr 1. Dane dotyczące zasilacza UPS POWER+ zasila odbiory energią elektryczną prądu zmiennego.

System POWER+ może pracować w następujących trzech trybach:
• Normalne działanie
• Zasilanie z akumulatora
• Zasilanie przez tor obejściowy
Zasilacz UPS prawie zawsze pracuje w trybie normalnym. Odbiorcy otrzymują energię z falowników, które dostarczają ustabilizowane napięcie, chroniąc je przed skokami i zakłóceniami w wejściowym napięciu. System napięcia wejściowego zasila ładowarkę, która dostarcza prąd stały do falownika ładując równocześnie akumulatory. Podczas zasilania z akumulatora odbiorcy nadal otrzymują energię z falowników, ale napięcie prądu stałego na wejściu falownika pochodzi z akumulatorów, a nie z prostownika. Akumulatory są galwanicznie połączone przez obwód prądu stałego z falownikiem i ładowarką. Napięcie prądu stałego z natury rzeczy utrzymuje się na tym samym poziomie bez stosowania żadnych urządzeń przełączających, gdy napięcie prądu zmiennego na wejściu wychodzi poza granice tolerancji.
Czas trwania zasilania z akumulatora zależy od zapotrzebowania i pojemności akumulatorów. Podczas zasilania przez tor obejściowy odbiory otrzymują energię wprost z wejścia napięcia prądu zmiennego poprzez przełącznik statyczny. Zawsze gdy falowniki nie są w stanie dostarczyć energii do odbiorów, wskutek przeciążenia lub zwarcia w odbiorze, następuje automatyczne przełączenie na wejście
napięcia prądu zmiennego. Gdy tylko problem zostanie naprawiony, odbiory są ponownie przełączane na falownik. Wszystkie trzy tryby pracy są wykorzystywane podczas normalnej eksploatacji zasilacza UPS w celu zapewnienia stabilnego zasilania odbiorów. Podczas normalnej eksploatacji zasilacz UPS zapewnia całkowitą ochronę zasilania odbiorów. W przypadku korzystania z toru obejściowego odbiory są przełączane na zasilanie bezpośrednio z wejścia napięcia prądu zmiennego z pominięciem falownika. Na tym torze nie ma wprawdzie żadnej ochrony, ale może ona być wykorzystywana na krótszy czas. Po przywróceniu zasilania UPS wraca do normalnej pracy.

Poza tymi trzema trybami pracy uruchamianymi automatycznie przez zasilacz UPS istnieją jeszcze 2 inne tryby, które wymagają interwencji ręcznej użytkownika serwisu:
• Obejście serwisowe
• Wyłącznik awaryjny (funkcja opcjonalna)
Przełącznik obejścia serwisowego umożliwia podłączenie odbiorów bezpośrednio do sieci elektrycznej, nie przez zasilacz UPS, aby można było wykonywać czynności serwisowe i konserwacyjne na zasilaczu UPS bez przerywania zasilania odbiorów. Przełącznika tego może używać tylko serwis. Przycisk wyłącznika awaryjnego jest przeznaczony do użytku przez użytkownika, ale tylko w sytuacjach wyższej konieczności. Odcina on zasilanie odbiorów ze skutkiem natychmiastowym i nie można go zresetować. Po wyłączeniu systemu przy użyciu wyłącznika awaryjnego system POWER+ wymaga uruchomienia ręcznego.