Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/5e72f12111e4178c0cb9c984a5b1452d.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/96b28dcd202cc7b627b71b5fa43db23e.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/340b31ad72b6e86ae4270d940f6b4ccf.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/ba84cade41da0d4c2ebc2f34a1e43e11.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42
Kable i Zespoły kablowe

Zespół Polowego Kabla Światłowodowego
składający się z polowego wzmocnionego kabla światłowodowego zakończonego obustronnie polowymi złączami optycznymi, nawinięty na bęben UBK-1M/ZDZ w odcinkach 800 m. ZPKŚ przeznaczony jest do budowy cyfrowych i analogowych telekomunikacyjnych polowych traktów kablowych spełniających wymaganie dla urządzeń grupy N.14-UZ-I-A

Kliknij zdjęcie aby otworzyć

Wymiary bębna:

-długość 494 mm
-średnica 430 mm

Masa zespołu: 40 kg

 

Zespół Polowego Kabla Lekkiego
ma zastosowanie w polowych systemach łączności Związku Taktycznego (ZT) i Związku Operacyjnego (ZO) do budowy jednotorowych linii abonenckich.

Kliknij zdjęcie aby otworzyć

Wymiary:
-średnica 272 mm
-długość z osią 356 mm
-długość bez osi 248 mm


Masa odcinka o długości 750 m z bębnem wynosi około 10 kg.

KABEL PKD/U-176/G
Kabel przeznaczony jest do budowy infrastruktury abonenckiej narodowego systemu łączności Sił Zbrojnych RP z jednoczesną możliwością współpracy z terminalami systemu łączności państw członków NATO. Zapewnia pełne wykorzystanie możliwości aparatowni AK i AT. Konstrukcja zapewnia możliwość wykorzystania kabla we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych, z jednoczesnym zapewnieniem wymiany informacji, zgodnie z obowiązującymi stanagami w strukturach sojuszniczych systemów abonenckich.

Kliknij zdjęcie aby otworzyć

Rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia bezpieczną eksploatację w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Zapylenie powietrza może wynosić do 1g/m3 i wilgotności względnej do 98% i takie warunki nie wpłyną na pogorszenie parametrów kabla. Obudowy muf kablowych są bryzoszczelne, pyłoszczelne, a ich budowa zapewnia również szczelność elektromagnetyczną.
Konstrukcja kabla przejściowego posiada dwie pary przewodu transmisyjnego oraz przewód ekranujący, połączone wsadką 10 stykową półzłącza PK-2 oraz złączem PKD/U-176/G.

Masa: < 2,5 kg
Temp. pracy: -40o C do +70o C
Szybkość transmisji: < 2 Mb/s

 Kabel zakończeniowy PKZ 1x4

Kabel przeznaczony jest do wykonywania podstawowych pomiarów kabla PKD 1x4 oraz do budowy infrastruktury abonenckiej narodowego system łączności Sił Zbrojnych RP z jednoczesną możliwością współpracy z terminalami systemu łączności państw członków NATO. Konstrukcja zapewnia wymianę informacji zgodnie z istniejącymi stanagami w strukturach sojuszniczych systemów abonenckich.

Kliknij zdjęcie aby otworzyć

Rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia bezpieczną eksploatację w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Zapylenie powietrza może wynosić do 1g/m3 i wilgotności względnej do 98% i takie warunki nie wpłyną na pogorszenie parametrów kabla. Obudowy muf kablowych są bryzoszczelne, pyłoszczelne, a ich budowa zapewnia również szczelność elektromagnetyczną.
Konstrukcja kabla zakończeniowego posiada dwie pary przewodu transmisyjnego oraz przewód ekranujący, połączone wsadką 10 stykową półzłącza PK-2.

Masa: < 1,5 kg
Szybkość transmisji: < 8 Mb/s
Temperatura pracy od -40o do +70 oC