Przełącznik napiersny
Przełączniki napierśne mogą pracować w systemie SOTAS i spełniają wymagania norm NATO. Współpracują ze wszystkimi typami hełmofonów.

Wszystkie modele mogą posiadać następujące długości kabla:
1,2 m
2,2 m
10 m

oraz niestandardowe długości zgodne z życzeniem zamawiającego.