Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/5a6f3552b651fbe5572cdb9356412a5c.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/d74a8452b12ed624a81efd533393cb1b.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/2f36e700df5a4cec8a1a957f519a1c0e.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/a52909dc4a98c52dbe6210cdf828c1ea.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/5b41e2270124cbfaf1f1344696d8f4f7.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/12d1b97f6fb7b733e8e3ef0ced828233.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/fc135ff85cd55c4e78fc7137fe6c252f.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42
Krótkie wstawki kablowe

Krótka wstawka kablowa PKW-5x2, przeznaczona jest do budowy infrastruktury abonenckiej narodowego systemu łączności Sił Zbrojnych RP z jednoczesną możliwością współpracy z infrastrukturą abonencką systemu łączności państw członków NATO. Dzięki temu zapewnione jest pełne wykorzystanie możliwości taktyczno technicznych aparatowni AK i AT w infrastrukturze systemu łączności SZRP i NATO na każdym szczeblu dowodzenia. PKW mogą też być wykorzystane jako dwutorowe podłączenie terminali satelitarnych do aktualnie eksploatowanego systemu łączności SZRP i współpracujących z nim narodowych systemów dowodzenia i łączności państw NATO.

Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć

Rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia bezpieczną eksploatację w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Zapylenie powietrza może wynosić do 1g/m3 i wilgotności względnej do 98% i takie warunki nie wpłyną na pogorszenie parametrów kabla. Obudowy muf kablowych są bryzoszczelne, pyłoszczelne, a ich budowa zapewnia również szczelność elektromagnetyczną.
Konstrukcja posiada pięć par kabla oraz przewód ekranujący, połączone wsadkami 22 stykowymi z półzłączami typu PK-5
Długość 3m
Masa ok. 1kg
Temperatura pracy od -40o do +70oC

Krótka wstawka kablowa  PKW 10x2, przeznaczona jest do budowy infrastruktury abonenckiej narodowego systemu łączności Sił Zbrojnych RP z jednoczesną możliwością współpracy z infrastrukturą abonencką systemu łączności państw członków NATO. Dzięki temu zapewnione jest pełne wykorzystanie możliwości taktyczno technicznych aparatowni AK i AT w infrastrukturze systemu łączności SZRP i NATO na każdym szczeblu dowodzenia. PKW mogą też być wykorzystane jako dwutorowe podłączenie terminali satelitarnych do aktualnie eksploatowanego systemu łączności SZRP i współpracujących z nim narodowych systemów dowodzenia i łączności państw NATO.

Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć

Rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia bezpieczną eksploatację w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Zapylenie powietrza może wynosić do 1g/m3 i wilgotności względnej do 98% i takie warunki nie wpłyną na pogorszenie parametrów kabla. Obudowy muf kablowych są bryzoszczelne, pyłoszczelne, a ich budowa zapewnia również szczelność elektromagnetyczną.
Konstrukcja posiada dziesięć par kabla oraz przewód ekranujący, połączone wsadkami 44 stykowymi z półzłączami typu PK-10
Długość 3m
Masa ok. 1kg
Temperatura pracy od -40 do +70 oC