Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/36f6c07bd6af5f1600d1cc3e0239d240.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 41

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/home/www/public_html/zdz.krakow.pl/images/stories/temp/1ae04995c17bb979e4bcb66820058098.jpg' for writing: Permission denied in /home/www/public_html/zdz.krakow.pl/plugins/content/jwsigpro/sigpro_engine.php on line 42
Kontener schron aluminiowy KSA/ZDZ
Kontener schron aluminiowy KSA/ZDZ stanowi chronione elektromagnetycznie pomieszczenie dla sprzętu telekomunikacyjnego radiowęzła stanowiska dowodzenia. Uniwersalna i nowoczesna budowa kontenera sprawia, iż może stanowić on bazę do trwałego montowania w nim innych urządzeń wymagających podobnych warunków pracy takich jak radiolokacja, łączność, informatyka czy metrologia. Urządzenia klimatyzacyjne, filtrowentylacyjne i grzewcze zapewniają załodze ergonomiczne warunki pracy.

Wymiary zewnętrzne:
długość (z wyposażeniem zewnętrznym) - 3587 mm
długość (miedzy narożami zaczepowymi) - 2991 mm
szerokość (miedzy narożami zaczepowymi) - 2050 mm
rozstaw płóz - 1150 mm
wysokość (z wyposażeniem zewnętrznym i płozami) - 2178 mm
wysokość (z wyposażeniem zewnętrznym) - 2176 mm
wysokość (miedzy narożami zaczepowymi) - 2133 mm

Wymiary wewnętrzne:
długość (miedzy ścianą przednią i tylną) - 2850 mm
szerokość (miedzy ścianami bocznymi) - 1908 mm
wysokość (między podłogą wysokość sufitem) - 1919 mm

Masy:
masa kontenera pustego (bez wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego) - 770 kg
masa kontenera (z wyposażenie standardowym ) - 1060 kg
całkowita masa dopuszczalna kontenera - 3500kg

Kliknij zdjęcie aby otworzyć
Kliknij zdjęcie aby otworzyć

Wyposażenie standardowe elementy służące do montażu urządzeń wewnętrznych (szyny C, skrzynki przyłączy boczne, tablica zasilania,) i zewnętrznych (łopaty, świdry uziemiające, topór, łom, drabinka, schodki składane i podesty dachowe) oraz urządzenia filtrowentylacyjne, klimatyzacyjne, dynamicznego osuszania powietrza.
Kontener w całości wykonany został z lekkiego i wytrzymałego stopu aluminium. Konstrukcja kontenera została zaprojektowana i zoptymalizowana w ten sposób, aby zapewnić wysoki stopień wytrzymałości na zewnętrzne i wewnętrzne warunki pracy, uniwersalność, ergonomiczność stanowiska pracy, unifikacje i normalizacje użytych części i zespołów. Ponadto zastosowana w maksymalnym stopniu konstrukcja modułowa ułatwia konserwację i naprawę sprzętu. Konstrukcja kontenera spełnia bezwzględnie warunek szczelności elektromagnetycznej tak, aby możliwe było instalowanie urządzeń wewnątrz jak również na zewnątrz.
Drzwi wykonane z blachy, kształtowników aluminiowych gr. 2-4 mm i z elementów ze stali nierdzewnej oraz stali ocynkowanej (zamek i mechanizm zamykania). Krawędzie drzwi i ościeżnicy zostały uszczelnione systemem grzebieniowym, o specjalnie wzmocnionej na uszkodzenia zewnętrzne konstrukcji, specjalnymi uszczelkami zapewniającymi szczelność elektromagnetyczną.
Właz ewakuacyjny ma kształt okręgu o średnicy wewnętrznej 810mm i znajduje się na środku dachu kontenera, stanowiąc jednocześnie wzmocnioną wytrzymałościowo konstrukcje (blacha zewnętrzna o średnicy 864 mm i gr. 8mm) tak, aby chronić panel dachu przed spadnięciem zaczepu z helikoptera. Wykonany jest w całości z blach gr. 4-8 mm, profili aluminiowych i z elementów ze stali nierdzewnej oraz stali ocynkowanej(zamek i mechanizm zamykania) Całość konstrukcji głównej kontenera jest z zewnątrz pomalowana zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w NATO lub wg życzenia klienta.
Schron jest wyposażony w kanały powietrzne celem równomiernego rozprowadzenia powietrza zaprojektowane tak, aby przepływ świeżego powietrza wynosił przynajmniej 60 m3/godz.
Konstrukcja kontenera z ładunkiem użytecznym nadaje się do transportu w terenie przy pomocy kołowych pojazdów wojskowych bez doznawania uszkodzeń. Kontener mocuje się systemem tradycyjnych zamków, zgodnie ze standardem ISO 1161 do gniazd ustalających i zaczepów lin odciągowych w podłodze pojazdu transportowego.
Kontener wyposażony jest w dwie płozy, które zamontowane są wzdłużnie pod podłogą schronu w taki sposób, mógł on być z łatwością przemieszczany przy pomocy rolko samolotu transportowego.
W belce dolnej kontenera wbudowano kieszenie widłowe służące do umieszczania w nich dwóch poziomych belek przy podnoszeniu i przemieszczaniu za pomocą wózka widłowego.