Obrobka plastyczna

Obróbka plastyczna
- tłoczenie i kształtowanie elementów na prasach do 40 ton- oprzyrządowanie może być powierzone jak również wykonujemy oprzyrządowanie w naszym oddziale
- wyoblanie z zastosowanie oprzyrządowania
- zwijanie blachy na walcarce elementów o długości do 2000 mm, minimalnej średnicy 140 mm
i grubości do 3 mm.

Cięcia blachy
-cięcie blachy na gilotynie blach o długości  do 2000 mm i grubości do 6,3 mm

Obróbka cieplna
-hartowanie i ulepszanie w piecach typu POK elementów o wymiarach 300 mm x 250 mm x 650 mm