Małopolska usługami stoi

ue-czb

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie zaprasza na szkolenia zawodowe
w ramach projektu "Małopolska usługami stoi"

Koszt szkolenia: 10% rzeczywistej wartości szkolenia

001_25Zasada równości

Informacje i zapisy:

Kraków ul. Wybickiego 3a
tel. 12 634 58 55 w.203 tel. 12 629 85 26
Tarnów
ul. Bema 16, tel. 14 627 33 40
Brzesko ul. Mickiewicza 17, tel. 14 663 13 30
Bochnia ul. Poniatowskiego 24, tel. 14 613 53 15

001_25Regulamin projektu
001_25Harmonogram zajęć
001_25Dokumenty do pobrania
001_25Galeria zdjęć
001_25Kontakt

 

 001 58NAZWA SZKOLENIA TERMIN
Kurs zawodowy fryzjerski wraz z egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy  II - XII.2012 r.
Kurs zawodowy budowlany cieśla/stolarz budowlany wraz z egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy  II - XII.2012 r.

Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( POKL priorytet VIII Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).

Kto może być uczestnikiem projektu?

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach, muszą jednocześnie spełniać wszystkie poniżej wymienione warunki formalne:

  • wiek 18-64;
  • wykształcenie co najwyżej średnie;
  • miejsce pracy: powiaty bocheński, brzeski lub Miasto Tarnów,
  • brak udokumentowanych kwalifikacji w zakresie usług fryzjerskich lub budowlanych
  • z własnej inicjatywy są zainteresowane nabywaniem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umów cywilnoprawnych

Warunki dodatkowe:

  • wiek: preferowane osoby do 29 r. ż. ze względu na wskaźnik zatrudnienia i specyfikę zawodów
  • płeć: kobiety będą miały pierwszeństwo do udziału w szkoleniach ze względu na wskaźnik zatrudnienia i aktywności zawodowej
  • kolejność zgłoszeń

Uczestnik projektu może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach projektu.
W jednym szkoleniu pracownicy z jednej firmy mogą stanowić maksymalnie 20% uczestników tego szkolenia.
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do uruchomienia ostatniego kursu (IX.2012 r.) i wyczerpania miejsc.

 

www.efs.gov.pl

 

LogowanieNie pamiętasz hasła?

Wyszukiwarka