Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
malopolska

001_25Deklaracja uczestnictwa
001_25Regulamin projektu
001_25Wzór oświadczenia
001_25Aktualności
001_25Galeria zdjęć
001_25Kontakt

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie od 1 sierpnia br. rozpoczyna realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce". Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – ZDZ w Krakowie jest partnerem w projekcie systemowym.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2011r. do 31.01.2013r. w Zasadniczych Szkołach Zawodowych w Czchowie i Czarnym Dunajcu. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego).

W okresie 18 miesięcy w ramach projektu co najmniej 270 uczniów obu szkół zostanie objętych następującymi formami wsparcia:

 Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów ZSZ w Czchowie i Czarnym Dunajcu (4 staże zawodowe w grupach 30 osobowych)

  • Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze technologia informacyjna (2h w tyg. X 9 grup x 10 os. - 18 m-cy)
  • Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze język niemiecki (2h w tyg. X 9 grup x 10 os. - 18 m-cy)
  • Realizacja szkolenia: obrabiarki sterowane numerycznie dla 60 uczniów ZSZ
  • Realizacja kursu zawodowego: uprawnienia elektroenergetyczne dla 20 uczniów ZSZ
  • Realizacja kursu zawodowego: spawanie metodą CO2 dla 40 uczniów ZSZ
  • Realizacja szkolenia: manicure - pedicure z wizażem dla 50 uczniów ZSZ
  • Realizacja szkolenia: pierwsza pomoc przedmedyczna dla 50 uczniów ZSZ - usługa zlecona
  • Realizacja szkolenia: prawo jazdy kat. B dla 10 uczniów ZSZ
  • Realizacja kursu zawodowego: posadzkarz dla 40 uczniów ZSZ
  • Doradztwo edukacyjno zawodowe (1 godzina tygodniowo w każdej ZSZ przez okres 18 miesięcy).www.efs.gov.pl
 

LogowanieNie pamiętasz hasła?

Wyszukiwarka