Johnathan Hankins looks like a perfect fit with the Indianapolis Colts.

He’s big enough to stuff the run, versatile enough to play multiple positions along the defensive line and quick enough to harass quarterbacks. At 25, he’s young enough to be a cornerstone for the future and is just brash enough to give this defense some much-needed swagger.Andrew Luck Jersey

Yes, Hankins has all the traits the Colts wanted for their latest revamp, and now they’re about to find out if this rebuilt defense can play up to Hankins’ lofty expectations.

”We’re trying to get the ball in the offense’s hands as much as we can and we want to be one of the dominant defenses in the NFL,” Hankins said.Peyton Manning Jersey

In Indy, it seems like a foreign concept.

Almost from the moment the Colts drafted Peyton Manning in 1998, high-scoring games have been the franchise’s trademark.

The hope in Indy is that this offseason could,Vontae Davis Jersey finally, change that perception.

New general manager Chris Ballard invested most of his money and draft picks on fixing a defense that was ranked No. 30 last season, and it’s given the Colts a whole new look.T.Y. Hilton Jersey

Ballard let four aging starters – safety Mike Adams, defensive tackle Art Jones and linebackers D’Qwell Jackson and Erik Walden – walk away. Outside linebacker Robert Mathis, the Colts’ career sacks leader, also retired.Frank Gore Jersey

The projected replacements include Hankins, 330-pound nose tackle Al Woods, linebackers Jabaal Sheard and John Simon and play-making safety Malik Hooker, Indy’s top draft pick.

But there’s no guarantee the other six starters will keep their jobs.

Safety Clayton Geathers is expected to start the regular season on the physically unable to perform list with a neck injury, and defensive end Kendall Langford remains on PUP with a knee injury.

Cornerback Rashaan Melvin is trying to fend off third-round pick Quincy Wilson, inside linebacker Edwin Jackson is facing competition from three other veterans and nose tackle David Parry has been slowed by an injured groin.

Z.S.Z. Zagwarantowany Sukces Zawodowy

efs

001_25Regulamin projektu
001_25Dokumenty do pobrania
001_25Kontakt - zapisz się na kurs
001_25Galeria zdjęć

Przedmiotem projektu jest realizacja programów rozwojowych ZSZ w Czchowie (powiat brzeski, gmina wiejska, ok. 9 tys. mieszkańców) i ZSZ w Czarnym Dunajcu (powiat nowotarski, gmina miejsko-wiejska, ok. 21 tys. mieszkańców), publicznych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, a w których nauka prowadzona jest nieodpłatnie.

Od lat 90-tych Zasadnicze Szkoły Zawodowe funkcjonują na bazie Warsztatów  Szkoleniowych w Czarnym Dunajcu, gdzie kształcona jest młodzież w zawodach ślusarz-mechanik, elektryk oraz w klasach wielozawodowych. Na podobnych zasadach działa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Czchowie, kształcąc w zawodach ślusarz-mechanik, stolarz oraz murarz. Praktyczna nauka zawodu odbywa się we własnych Warsztatach Szkoleniowych oraz w prywatnych zakładach pracy z regionu.
Celem ogólnym projektu
jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego w ZSZ w Czchowie i Czarnym Dunajcu oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów ZSZ i ich lepsze przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy.
Celem szczegółowym projektu jest :

  • kształcenie ogólne i zawodowe sprzyjające wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów ZSZ odpowiednio do ich aspiracji, możliwości i potrzeb pracodawców,
  • realizacja zajęć dyd.-wyrównawczych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych (w tympraktycznej nauki zawodu - dalej PNZ), służąca wzmocnieniu pozycji uczniów na rynku pracy, rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań zawodowych młodzieży ze środowisk ubogich i dysfunkcyjnych,
  • prewencyjne wsparcie pedagogiczno-psychologiczne i zawodowe,
  • przygotowanie min. 520 uczniów ZSZ do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy dzięki systematycznej współpracy z pracodawcami, IRP i NGO w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Bezpośrednią grupą docelową będzie min. 520 uczniów ZSZ i kadra pedagogiczna, a pośrednią - partnerzy społ.-gosp. i pracodawcy. Projekt obejmie ok. 85% uczniów ZSZ. Rekrutacja do obu szkół prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Ze względu na specyfikę projektu nabór B.O. będzie realizowany wśród uczniów obu szkół. Nabór na zajęcia dyd.-wyrównawcze będzie prowadzony na podstawie niskich
wyników osiąganych przez B.O., na zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne i PNZ na  podstawie indywidualnych zainteresowań, specjalnościzawodowych i zgłoszeń uczniów.
Nabór na wizyty studyjne - na podstawie osiągnięć w nauce i zaangażowania w życie szkoły. Wsparcie pedagoga i doradcy zaw. będzie dostępne dla każdego ucznia. Każdy uczeń może uczestniczyć w wielu różnych formach wsparcia.
Analiza środowiska społ.-ekonom. B.O. wskazuje na przewagę uczniów z rodzin wielodzietnych, z niskim wykształceniem, ubogich, niejednokrotnie utrzymujących się tylko i wyłącznie z pracy w rolnictwie, z dużym odsetkiem młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niepełnosprawnej. Wyniki testów kompetencyjnych gimnazjalnych uczniów są niższe od średniej wojewódzkiej. Część młodzieży charakteryzuje brak motywacji do nauki, trudności w nauce, w konsekwencji dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych. Wśród uczniów nasilają się zachowania patologiczne ze względu na brak oferty spędzania czasu wolnego (brak zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych), brak środków fin. i kapitału społ. Bariery o charakterze środowiskowym skutkują ponadto  słabym przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. Projekt uwzględnia
specyfikę środowiska, na terenie którego działają obie szkoły, a jednocześnie tworzy unikalną szansę ich rozwoju i zmiany realnych możliwości życiowych i zawodowych uczniów ZSZ.

Planowane zadania w projekcie dla uczniów:

  • Zajęcia dyd.-wyrównawcze dla uczniów ZSZ.
  • Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
  • Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne praktycznej nauki zawodu dla uczniów.
  • Opieka pedagogiczno-psychologiczna
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Merytoryczny zakres projektu w latach szk. 2008/09, 2009/10 i 2010/11 obejmie 112  tygodni.

www.efs.gov.pl