Projekty
001_58 PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI
arrow Projekt nr 1 pt. „IMPULSOWE DZIAŁA ELEKTROMAGNETYCZNE" realizowany na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.
001_58 ZREALIZOWANE PROJEKTY/ZAKOŃCZONE
arrow Kapitał Ludzki kluczem do sukcesu
arrow Małopolska usługami stoi
arrow Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
arrow Z.S.Z. Zagwarantowany Sukces Zawodowy
arrow Strefa edukacji w Czarnym Dunajcu: profesjonalne i praktyczne kursy dla mieszkańców
arrow Doskonalenie Zawodowe na miarę sukcesu
arrow Projekt EFS "Z@inwestuj w siebie"
arrowRecepta na prace
arrowBrzeska szansa na aktywność zawodową
arrow Projekt EFS "Od edukacji do pracy"
arrow Kwalifikacje: najlepsza inwestycja na rynku pracy
arrow Motywacje + kwalifikacje = praca
001_58 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE