Zasady rekrutacji do LO

Zasady rekrutacji
do Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krakowie

 

1. Na semestr pierwszy Liceum Trzyletniego, przyjmowane są osoby, które ukończyły 
- GIMNAZJUM lub
- SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ (8-klasową).

Osoby, które ukończyły ZASADNICZĄ SZKOŁĘ ZAWODOWĄ mogą zostać przyjęte na semestr trzeci, pod warunkiem uzupełnienia ewentualnych różnic programowych (różnice pomiędzy programem ZSZ, a programem klasy pierwszej (semsetr I i II) liceum, np. brak w programie nauki chemii, biologii czy WOS).

Na semestry wyższe, przyjmujemy na podstawie dołączonych do podania dokumentów potwierdzających zaliczenie poprzednich semestrów nauki (np. odpisu arkusza ocen, indeksu lub świadectwa z poprzedniej szkoły)

2. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie przez kandydata w sekretariacie szkoły kompletu dokumentów:

  • podania o przyjęcie do szkoły (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły)
  • świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej),
  • 3 zdjęć
  • ksero dowodu osobistego

3. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

 

4. Zapisy na semestr jesienny przyjmujemy do końca lutego 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIA, KURSY

tel2 (012) 629 85 65
emailButton napisz e-mail

Punkt informacji
ul. Wybickiego 3a

ZESPÓŁ SZKÓŁ

LogowanieNie pamiętasz hasła?

Wyszukiwarka